ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας σχολ.έτους  2023-2024
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024  γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου  και εντός της προθεσμίας από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.
Εγγραφές μετά την 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του   Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
Στο 3ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου σύμφωνα με τον Ορισμό της Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εγγράφονται μαθητές/τριες που διαμένουν στις εξής περιοχές :
Κοινότητα Αργοστολίου: Εργατικές Κατοικίες, μέρος των Λαϊκών με όρια τις οδούς :Βουτσινά (αρίθμηση με μονούς αριθμούς)-διασταύρωση με Τσιλιμιδού-διασταύρωση με Αποστολάτου-Τζουγανάτου-Βασιλάτου. Επίσης στην σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου εντάσσονται η περιοχή της ΒΙΠΕ  και οι Κοινότητες Κουρουκλάτων, Φάρσων, Δαυγάτων, Τρωϊανάτων, το χωριό Κοκολάτα και οι οικισμοί Δράπανο, Κοκύλια, Κρανιά.
Ηλικίες  προνηπίων – νηπίωνΣτα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για πρώτη φορά μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές γεννημένοι το 2018 (νήπια) και το 2019 (προνήπια).

 

Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής (οδηγίες)

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.ggr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει  ο μαθητής/τρια σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
 1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή έγγραφο σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ)Μπορεί να επιλέξει:

 • Το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα που διαρκεί από 8:15πμ  έως  13:00μμ
 • Το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από 8:15πμ έως 16:00μμ και υπάρχει δυνατότητα (αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός μαθητών) για τμήμα πρόωρης υποδοχής με ώρα προσέλευσης  αυστηρά και καθ΄όλη την σχολική χρονιά  (7:45πμ-8:00πμ)
 • Το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα  8:15-17:30 (εάν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών)

*Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

*Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε  στο Νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 31 Μαρτίου):

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.

Ακολουθήστε τον  σύνδεσμο :  adym_

2)Βεβαίωση παιδιάτρου ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια

3) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

5) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης μεταφρασμένη (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 1. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο.
 2. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.
 3. Τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Aπαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του έτερου /κηδεμόνα γονέα προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ακολουθήστε τον  σύνδεσμο :ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ-ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ -ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

H Υπεύθυνη Δήλωση  θα πρέπει να αναφέρει ότι ο έτερος γονέας/κηδεμόνας συναινεί για την εγγραφή του παιδιού στο νηπιαγωγείο καθώς επίσης ότι συναινεί για την παρακολούθηση του ολοήμερου προγράμματος εάν πρόκειται να φοιτήσει στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα).

Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την προσκομίσετε με φυσική παρουσία στο σχολείο ή να να την αποστείλετε στο email του σχολείου!

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ/ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ/ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΕΙΜΕΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Υ.Γ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

 Για  οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφής (μέχρι τέλος Μαρτίου) παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου (Εργάσιμες ημέρες 12:15μ.μ.-13:30μ.μ.) Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου 2671026722.

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί οπωσδήποτε  τηλεφωνική επικοινωνία.

Εγκύκλιος για τις εγγραφές των μαθητών στα Νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΞΕ-15035-2023-«Εγγραφές-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2023-24»

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

 • Οι γονείς των νηπίων (2017) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο  Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα προσκομίσουν  στην συνέχεια στο Δημοτικό  Σχολείο μαζί  με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  (εγγραφές και στο Δημοτικό Σχολείο από 1-20 Μαρτίου 202
Στοιχεία επικοινωνίας 3ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου:

BLOG- https://blogs.sch.gr/3nipargost/

E-mail: mail@3nip-argost.kef.sch.gr

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου 2671026722

 

 

Η Προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου

Μαρία   Πεβεράτου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023agiasmos 1024x392

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 12/09/2022 θα γίνει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τον καθιερωμένο αγιασμό που θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του σχολείου μας στις 10:00 πμ.

Θα ακολουθήσει μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του νηπιαγωγείου και κατόπιν μαθητές και γονείς αποχωρούν άμεσα από το σχολείο.

Σας περιμένουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία!

Η Προϊσταμένη και οι εκπαιδευτικοί του 3ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου.

 • Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική

Εγγραφές
Εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας σχολ.έτους  2022-2023
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023  γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου  και εντός της προθεσμίας από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
Εγγραφές μετά την 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του   Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
Στο 3ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου σύμφωνα με τον Ορισμό της Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εγγράφονται μαθητές/τριες που διαμένουν στις εξής περιοχές :Κοινότητα Αργοστολίου: Εργατικές Κατοικίες, μέρος των Λαϊκών με όρια τις οδούς :Βουτσινά (αρίθμηση με μονούς αριθμούς)-διασταύρωση με Τσιλιμιδού-διασταύρωση με Αποστολάτου-Τζουγανάτου-Βασιλάτου. Επίσης στην σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου εντάσσονται η περιοχή της ΒΙΠΕ  και οι Κοινότητες Κουρουκλάτων, Φάρσων, Δαυγάτων, Τρωϊανάτων, το χωριό Κοκολάτα και οι οικισμοί Δράπανο, Κοκύλια, Κρανιά.
Ηλικίες  προνηπίων – νηπίωνΣτα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για πρώτη φορά μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές γεννημένοι το 2017 (νήπια) και το 2018 (προνήπια).

Αξίζει να επισημανθεί ότι από το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας. Ειδικότερα για το Νομό Κεφαλληνίας σε εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 σχετικά με την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική η φοίτηση και των παιδιών δεύτερης ηλικίας (προνηπίων).

Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.ggr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει  ο μαθητής/τρια σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
 1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή έγγραφο σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής

 (ώρα προσέλευσης  στο  τμήμα πρόωρης υποδοχής αυστηρά το χρονικό διάστημα 7:45πμ-8:00πμ).

*Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

*Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε  στο Νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 20 Μαρτίου):

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.

Ακολουθήστε τον  σύνδεσμο :  adym_deltio_-1.pdf2

2)Βεβαίωση παιδιάτρου ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια

3) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

5) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης μεταφρασμένη (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 1. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο.
 2. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.
 3. Τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα /κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του!!

Για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού παρακαλώ για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων όπως έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.ΥΣυνεπώς  για  οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφής παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου (Εργάσιμες ημέρες 12μ.μ.-13:30μ.μ.) Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου 2671026722.

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί οπωσδήποτε  τηλεφωνική επικοινωνία.

Στοιχεία επικοινωνίας 3ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου:

BLOG- https://blogs.sch.gr/3nipargost/

E-mail: mail@3nip-argost.kef.sch.gr

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου 2671026722

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!!

Η εγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων για την σχολική χρονιά 2021-2022 μαθητών (προνηπίων) για το δεύτερο έτος, γίνεται αυτεπάγγελτα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών αυτών.

Η Προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου

Μαρία   Πεβεράτου

Ενημέρωση και Λειτουργία πλατφόρμας edupass.gov.gr

Από τη Δευτέρα 1/11/2021 ξεκινά την λειτουργία  η πλατφόρμα Edupass

Αγαπητοί γονείς,

Από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τα δημόσια σχολεία η πλατφόρμα edupass.gov.gr, μέσω της οποίας θα εκδίδεται η Σχολική Κάρτα για COVID-19, ενώ ενσωματώνονται και όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία».

Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες  χρηστικές πληροφορίες :

Τι θα γίνει με τα self tests

H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγήςΣτην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19.

Επισημαίνεται ότι το self-test που πρέπει να δηλωθεί στις 28-29/10/2021 από τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες θα δηλωθεί -για τελευταία φορά- στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Υπόχρεοι για την πλατφόρμα edupass

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι:

(α) οι μαθητές/τριες (για το Νηπιαγωγείο προφανώς οι γονείς τους)

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) Σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα (όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

Στόχος του edupass είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Μόλις το σχολείο μας λάβει περαιτέρω αναλυτικές χρηστικές οδηγίες θα σας τις κοινοποιήσει αμέσως ώστε τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου όλοι οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές – εκπαιδευτικοί – επισκέπτες) να εισέρχονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους χώρους του σχολείου.

3o  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 13/09/2021 θα γίνει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τον καθιερωμένο αγιασμό που θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του σχολείου μας στις 9.00 πμ. Θα ακολουθήσει μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του νηπιαγωγείου και κατόπιν μαθητές και γονείς αποχωρούν άμεσα από το σχολείο.

 • Τηρώντας τα αναγκαία μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ οι γονείς θα παραμείνουν εκτός σχολικού χώρου και στην αυλή του σχολείου  θα παραβρίσκονται κατά τμήματα και σε απόσταση  μόνον οι μαθητές ,οι εκπαιδευτικοί τους και ο ιερέας.
 • Οι μαθητές θα εισέρχονται στον προαύλιο χώρο του σχολείου, έπειτα από την επίδειξη αρνητικού self-test και φορώντας μάσκα.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση της μάσκας, καθώς η χρήση της είναι υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου.
 • Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να πραγματοποιούν δύο (2) δωρεάν self-test την εβδομάδα, τα οποία και θα δείχνουν κατά την είσοδο τους στο σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Τα self-test θα πρέπει να διενεργούνται από ΟΛΟΥΣ το πολύ 24 ώρες πριν από την επίδειξη τους.
 • Το αποτέλεσμα του self-test θα πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά στο https://covid19-self-test.services.gov.gr/login?template=COVID19-SCHOOL-CARD2&next=/templates/COVID19-SCHOOL-CARD2/ui-form/create& .Είναι πολύ σημαντικό στο αποδεικτικό να αναγράφεται ο κωδικός της δήλωσης.
 • Οι γονείς μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τα self-tests από τα φαρμακεία, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ του παιδιού τους, από  την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου έως και την άλλη Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου (6 selftest για τρεις εβδομάδες για κάθε μαθητή και μαθήτρια).

 

Σας περιμένουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία!

Η Προϊσταμένη και οι εκπαιδευτικοί του 3ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου

 

 

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ψηφιακή-Μέριμνα-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
«Ψηφιακή Μέριμνα»
 Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Tο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»
εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και
φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την
αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Το πρόγραμμα εντάσσεται
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και στοχεύει στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό
της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής
κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.
 Κριτήρια επιλεξιμότητας: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με
ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν
επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο
φοιτά σε επιλέξιμη δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι το
ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή
όχι. Για παράδειγμα, για μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, το ισοδύναμο
οικογενειακό εισόδημα των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα
12.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να
καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για
το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Κατά τη
διάρκεια του Β’ κύκλου, θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση και οι υπόλοιποι
δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος,
ανεξαρτήτως του αν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι οικογένειες μπορούν να διερευνήσουν την επιλεξιμότητά τους και
αυτόματα μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στο επόμενο σημείο.
 Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή
https://beneficiary.digital-access.gov.gr/. Οι αιτούντες καλούνται αρχικά να μπουν στην
ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.digital-access.gov.gr ώστε να ενημερωθούν
για το πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την αναλυτική διαδικασία για την
υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μετά, εισέρχονται στην εφαρμογή
χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Taxisnet και ολοκληρώνουν
την καταχώρηση των στοιχείων τους δηλώνοντας επιπλέον το προσωπικό τους ΑΜΚΑ.
Καταχωρούν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λαμβάνουν έγκαιρη και
εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS. Δηλώνουν το σύνολο των
εξαρτώμενων τέκνων για τα οποία επιθυμούν να κάνουν αίτηση και συμπληρώνουν τα
στοιχεία φοίτησής τους. Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να καταθέσει μόνο
μία αίτηση στο σύστημα, η οποία θα πρέπει να αφορά το σύνολο των εξαρτώμενων
τέκνων τα οποία είναι επιλέξιμα να λάβουν επιταγή.
 Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις: Οι διασταυρώσεις των στοιχείων που επιβεβαιώνουν την
επιλεξιμότητα των εξαρτώμενων τέκνων να ωφεληθούν από το πρόγραμμα γίνονται
κυρίως ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα, στον Α’ κύκλο του προγράμματος, η
επιβεβαίωση της σύνθεσης της οικογένειας, της εισοδηματικής κατηγορίας, και της
φοίτησης των τέκνων σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ., πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Εφόσον υπάρχουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές
διασταυρώσεις, θα πρέπει να γίνονται διορθώσεις στα αντίστοιχα μητρώα του
δημοσίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η επιτυχής ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων
επιλεξιμότητας για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
απαιτεί συμφωνία των στοιχείων τους στο Μητρώο ΑΜΚΑ και το Μητρώο MySchool. Σε
περίπτωση μη δυνατότητας ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων κάποιας
μαθήτριας ή κάποιου μαθητή, παρότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι σχετικές οδηγίες, οι
Διευθυντές των Σχολείων καλούνται να επικοινωνούν με το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 Ημερομηνία λήξης του προγράμματος: Η ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος
είναι η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Μετά από αυτή την καταληκτική ημερομηνία δεν
θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η έκδοση νέων επιταγών για αιτήσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και η πραγματοποίηση αγορών με τις εκδοθείσες
επιταγές (εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν ακυρώσεις και
επανεξαργυρώσεις επιταγών και αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του
Προγράμματος).
Εγγραφές
Εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας σχολ.έτους  2021-2022
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022  γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου  και εντός της προθεσμίας από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.Εγγραφές μετά την 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του   Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .Στο 3ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου σύμφωνα με τον Ορισμό της Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εγγράφονται μαθητές/τριες που διαμένουν στις εξής περιοχές :Κοινότητα Αργοστολίου: Εργατικές Κατοικίες, μέρος των Λαϊκών με όρια τις οδούς :Βουτσινά (αρίθμηση με μονούς αριθμούς)-διασταύρωση με Τσιλιμιδού-διασταύρωση με Αποστολάτου-Τζουγανάτου-Βασιλάτου. Επίσης στην σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου εντάσσονται η περιοχή της ΒΙΠΕ  και οι Κοινότητες Κουρουκλάτων, Φάρσων, Δαυγάτων, Τρωϊανάτων, το χωριό Κοκολάτα και οι οικισμοί Δράπανο, Κοκύλια, Κρανιά.Για το σχολικό έτος 2021-22 εγγράφονται ως νήπια οι γεννηθέντες μαθητές το έτος 2016 και ως προνήπια οι γεννηθέντες μαθητές το έτος 2017.Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.ggr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει  ο μαθητής/τρια σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.

 

 1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

 

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή έγγραφο σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

 

γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής

 (ώρα προσέλευσης  στο  τμήμα πρόωρης υποδοχής αυστηρά το χρονικό διάστημα 7:45πμ-8:00πμ). 

*Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

*Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

 

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

 

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε  στο Νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 20 Μαρτίου):

 

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.

Ακολουθήστε τον  σύνδεσμο :  adym_deltio_-1.pdf

2) Βεβαίωση παιδιάτρου ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια

 

3) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

4)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

 

5) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης μεταφρασμένη (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα /κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του!!Για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού παρακαλώ για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων όπως έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Συνεπώς  για  οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφής παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου (Εργάσιμες ημέρες 12μ.μ.-14μ.μ.)  Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου : 2671026722.

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί   τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Στοιχεία επικοινωνίας 3ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου:

BLOG- https://blogs.sch.gr/3nipargost/

E-mail: mail@3nip-argost.kef.sch.gr

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου : 2671026722

 

          Η εγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων για την σχολική χρονιά 2020-2021 μαθητών (προνηπίων) για το δεύτερο έτος, γίνεται αυτεπάγγελτα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών αυτών.

Η Προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου

Μαρία   Πεβεράτου

Οδηγίες εγκατάστασης Webex

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΓΟΝΕΙΣ
Για να υλοποιηθεί η Σύγχρονη εξ Αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται η εφαρμογή Webex Meetings, η οποία είναι μέρος μιας υψηλών προδιαγραφών πλατφόρμας που χρησιμοποιείται για εξ αποστάσεως εργασία, συναντήσεις και εκπαίδευση. Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας προσομοιώνεται μια αίθουσα διδασκαλίας χρησιμοποιώντας μηνύματα, ήχο, διαμοιρασμό οθόνης και διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα μαθήματα χωρίς να χρειάζεται η δημιουργία λογαριασμού Webex.
Προαπαιτούμενα στοιχεία για τη χρήση της εφαρμογής Webex Meetings είναι ένας προσωπικός υπολογιστής με μικρόφωνο, ηχεία και κάμερα ή ένα κινητό smartphone ή tablet και μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ.
 • Για τα κινητά η εφαρμογή υπάρχει στο GooglePlay και στο AppStore
 • Για όσους συνδεθούν με υπολογιστή :
 • Λαμβάνετε από τον/την νηπιαγωγό της τάξης σας ηλεκτρονικό μήνυμα (email, chat) με το σύνδεσμο (link) της ψηφιακής του τάξης. Ο σύνδεσμος-λινκ έχει την παρακάτω μορφή :
 • Όταν έρθει η ώρα για κάποιο μάθημα, πατάμε πάνω στον σύνδεσμο (παραμένει σταθερός για κάθε εκπαιδευτικό) ή τον αντιγράφουμε σε νέα σελίδα. Μόλις πατήσουμε «Enter» μεταφερόμαστε στη σελίδα που βλέπουμε παρακάτω :
 
 • Πατάμε «open the desktop app», όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα (κυκλωμένο με κόκκινο) για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή.
 • Αν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να πατήσουμε download it , για να κατεβάσουμε το αρχείο και να την εγκαταστήσουμε :
 • Το αρχείο που πρέπει να εγκαταστήσουμε εμφανίζεται στο αριστερό κάτω άκρο της οθόνης μας και για να το εγκαταστήσουμε πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο αρχείο (webex.exe)
 • Όταν ξεκινήσει η εγκατάσταση θα εμφανιστεί το παράθυρο προόδου, η μπάρα θα γεμίσει και η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί.
 • Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα περάσετε στο παράθυρο με τα στοιχεία χρήστη. Για τα επόμενα βήματα επισκεφτείτε τη σελίδα του blog μας Οδηγίες χρήσης της Webex πατώντας εδώ.
Τα βήματα περιληπτικά : 

1. Λαμβάνεις από τον/την νηπιαγωγό σου ηλεκτρονικό μήνυμα (email, chat) με το σύνδεσμο (link) της ψηφιακής του τάξης.

2.Πατάς το σύνδεσμο και συνδέεσαι

2.1 Χρήση υπολογιστή: επιλέγεις Open Cisco Webex Meetings ή κατεβάζεις την εφαρμογή (open the desktop app). Εφόσον συνδεθείς μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), δεν απαιτείται η συμπλήρωση email.

2.2 Χρήση tablet/κινητού: θα σου ζητηθεί́ η εγκατάσταση της εφαρμογής Webex Meetings.

Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω εφαρμογής, ζητείται email το οποίο μπορεί να είναι εικονικό (π.χ. aa@aa.com).

Εγγραφή μαθητών Νηπιαγωγείου στο ΠΣΔ, μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).

Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ οτι μπορούν να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

 • Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.
 • Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.
 • Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης email του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
 • Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.
 • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Δείτε περισσότερα στο https://register.sch.gr/students/

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και  υποστήριξή σας στην εγγραφή των μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΕΚ Β΄1767-8-05-2020 ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΓΡ (2) ΦΕΚ Β΄1767-8-05-2020 ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΓΡ (2)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου  και εντός της προθεσμίας από 15 έως και 30 Μαΐου 2020.

Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της  Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Στο 3ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου σύμφωνα με τον Ορισμό της Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εγγράφονται μαθητές/τριες που διαμένουν στις εξής περιοχές :

Κοινότητα Αργοστολίου: Εργατικές Κατοικίες,μέρος των Λαϊκών με όρια τις οδούς :Βουτσινά (αρίθμηση με μονούς αριθμούς)-διασταύρωση με Τσιλιμιδού-διασταύρωση με Αποστολάτου-Τζουγανάτου-Βασιλάτου. Επίσης στην σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου εντάσσονται η περιοχή της ΒΙΠΕ  και οι Κοινότητες Κουρουκλάτων,Φάρσων, Δαυγάτων, Τρωϊανάτων,το χωριό Κοκολάτα και οι οικισμοί Δράπανο,Κοκύλια,Κρανιά.

Για το σχολικό έτος 2020-21 εγγράφονται ως νήπια οι γεννηθέντες μαθητές το έτος 2015 και ως προνήπια οι γεννηθέντες μαθητές το έτος 2016.

Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής

 

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει  ο μαθητής/τρια σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.

 

 1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

 

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή έγγραφο σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

 

γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής

 (ώρα προσέλευσης  στο  τμήμα πρόωρης υποδοχής αυστηρά το χρονικό διάστημα 7:45πμ-8:00πμ). 

Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

 

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

 

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

 

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε  στο Νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 15 έως 30 Μαΐου)

 

(ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

 

Βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας (σε ισχύ) για εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (ώρα λήξης 16:00).

(Πρόωρη αποχώρηση νηπίων / προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται)

 

(ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ /ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ)

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.

Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο :  adym_deltio_-1.pdf

2) Βεβαίωση παιδιάτρου ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια

 

3) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

4)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

 

5) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης μεταφρασμένη (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)

 

* Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο. 

Για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού παρακαλώ για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων όπως έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ:

 

 1. Για τις εγγραφές θα έρχεται μόνο ο ένας γονέας, χωρίς να έχει το παιδί μαζί του.
 2. Ο κάθε γονέας θα περιμένει έξω από την είσοδο του γραφείου του σχολείου, μέχρι να τον καλέσω μέσα ώστε να αποφύγουμε το συνωστισμό.
 3. Μέσα στο χώρο του γραφείου τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μ.).
 4. Παρακαλείστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα που χρειάζονται όταν επισκεφθείτε το νηπιαγωγείο .

 

 Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί   τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Ώρες που μπορείτε να έρθετε καθημερινά:

10:00π.μ. έως 12:00μ.μ.  από 15 έως 30 Μαΐου 2020(τις εργάσιμες ημέρες)

Στοιχεία επικοινωνίας:

mail@3nip-argost.kef.sch.gr

 

                Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου 2671026722

Η εγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων για την σχολική χρονιά 2019-2020 μαθητών (προνηπίων) για το δεύτερο έτος, γίνεται αυτεπάγγελτα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών αυτών.

Η Προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου

Μαρία   Πεβεράτου

Για να κάνετε την εγγραφή θα μπείτε εδώ:

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ:

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2

 

 

Από 15 έως 29 Μαΐου οι εγγραφές στα δημοτικά (Εγκύκλιος)

 

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2020-05/6%CE%A6%CE%9E%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A79%CE%93.pdf

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

 

 

Την Τρίτη 3 Δεκέμβρη 2019 το σχολείο μας δεν θα λειτουργήσει λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών του στην παιδαγωγική ημερίδα.

 

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός θα γίνει στο προαύλιο του σχολείου μας την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ.

Ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική χρονιά!

 

«Διερευνώντας τον ρόλο των Ψηφιακών Μέσων στο σύγχρονο σχολείο»

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.05.2019,
ΩΡΑ 18:00 – 21:00 |
Αμφιθέατρο ” Γεράσιμος Αρσένης” Ιονίου Παν/μίου,
Τέρμα Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι

Το πρόγραμμα της επιμορφωτικής ημερίδας του 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, της Τετάρτης 15/05/2019, με θέμα «Διερευνώντας τον ρόλο των Ψηφιακών Μέσων στο σύγχρονο σχολείο»

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.05.2019, ΩΡΑ 18:00 – 21:00 | Αμφιθέατρο ” Γεράσιμος Αρσένης” Ιονίου Παν/μίου, Τέρμα Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι

2ο ΠΕΚΕΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18.00-18.15 Εγγραφές • Χαιρετισµοί • Πλαίσιο της Ηµερίδας, Γεώργιος Μπαρμπόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ86 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων

18.15-18.35 Μία διερευνητική ματιά στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες Εισηγητής: Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

18.35-18.55 Μια προτεινόμενη στρατηγική ένταξη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη παιδικότητα Εισηγητής: Ευάγγελος Λάμπρου, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιονίου Πανεπιστημίου

18.55-19.15 Προτεινόμενα όρια στην έκθεση των παιδιών στα Ψηφιακά Μέσα Εισηγητής: Κωσταντίνος Πετράκης, Λέκτορας Εφαρμογών Ιονίου Πανεπιστημίου

19.15-19.35 Η παιδαγωγική-διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου, των υπηρεσιών Web 2.0 και ιδιαίτερα της δυνατότητας οι χρήστες να είναι συν-δημιουργοί του ψηφιακού περιεχομένου Εισηγητής: Γεώργιος Μπαρμπόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ86 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων

19.35-19.50 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO WeDo 2.0 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Φυτοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ70 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων

19.50-20.05 Διάλειµµα/Καφές 20.05-20.25 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

20:25-20:50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ • Γιώργος Αλεξανδράτος, Αναπλ. Οργανωτικός Συντονιστής 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων • Γιώργος Μπαρμπόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ86 • Γιώργος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου • Πελέκη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός 5ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου • Κουλουμπής Δήμος, Εκπαιδευτικός 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου

20:50-21:00 Σύνοψη / Κλείσιµο

Εγγραφές Η συµµετοχή στην ηµερίδα είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συµµετοχής.

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ώρα 18:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας με τίτλο “Η ομαλή μετάβαση στο Νηπιαγωγείο”. Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, απευθύνεται σε γονείς προνηπίων και νηπίων, καθώς και σε νηπιαγωγούς.

 

 

 

 

«Μ` ένα βιβλίο παιδικό..» Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών κα. Βλάχου Μαρία, διοργανώνει εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 πμ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το σχολείο μας το  3ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου είναι είναι ένα από τα επτά Νηπιαγωγεία που θα παρουσιάσει σχετική δράση.

 

 

 

 

Αγαπητοί μας γονείς,

Τη Δευτέρα 25/3/2019 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό λόγω εθνικής επετείου.

Την Τρίτη 26/3/2019 το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει λόγω υποχρεωτικής παρουσίας των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων σε επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώνει η κα Βλάχου Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων. Την ημέρα εκείνη, όλοι οι μαθητές θα σχολάσουν με τη λήξη του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος, στη 13:00 η ώρα.

Με εκτίμηση,

Οι νηπιαγωγοί

 

 

 

Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Κεφαλονιάς 2018-19

Ο Σκακιστικός Σύλλογος διοργανώνει το Σχολικό πρωτάθλημα κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με την βοήθεια σας.

Γι αυτό σας παρακαλούμε φέτος, να πάρετε δηλώσεις συμμετοχής και από τους γονείς των παιδιών και όσο μπορείτε, να μεριμνήσετε τα παιδιά που θα δηλώσουν συμμετοχή, να έλθουν να αγωνιστούν.

Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις των Δημοτικών Σχολείων να μας στείλουν (e-mail: sksykef@gmail.com) τις συμμετοχές των μαθητών τους (ονοματεπώνυμο και τάξη) για το Σχολικό Πρωτάθλημα μέχρι τις 5 Μαρτίου.

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός προκρίσεων για το Περιφερειακό Σχολικό Πρωτάθλημα στη Πάτρα, και για τα παιδιά εκτός Σκακιστικού Συλλόγου Κεφαλονιάς.
Οι μαθητές Νηπιαγωγείων – Γυμνασίων – Λυκείων μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς περιορισμό, εφ’ όσον αγωνιστούν στο τοπικό Σχολικό Πρωτάθλημα. Καλό θα είναι και αυτοί να το δηλώσουν εγκαίρως.

Θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο διεξαγωγής ανάλογα με τις συμμετοχές.

Το Πρωτάθλημα γίνεται Σάββατο απόγευμα ή Κυριακή, συνήθως με 5 παρτίδες στο σύνολο, φέτος στις αίθουσες του 4ου Δημοτικού Αργοστολίου. Ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζει αντιπάλους από την τάξη του. Στα Λύκεια η κατηγορία είναι μία και για τις 3 τάξεις.
Το Σχολικό φέτος θα πραγματοποιηθεί Σάββατο ή Κυριακή 16 ή 17 Μαρτίου. Οι τελικοί θα γίνουν στην Πάτρα τις 30 και 31 Μαρτίου.

Από τον Σκακιστικό Σύλλογο Κεφαλληνίας.

 

 

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με τα σχετικά προγνωστικά στοιχεία προκύπτει πως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 25.02.2019, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κάτω από τους 0ο βαθμούς Κελσίου σε όλο το ορεινό και ημιορεινό Ε.Ο. δίκτυο του νησιού μας.
Επειδή οι πιθανότητες για δημιουργία παγετού είναι αυξημένες και με γνώμονα την απόλυτα ασφαλή μεταφορά των μαθητών, αποφασίζουμε να παραμείνουν κλειστά, όλα τα σχολεία της Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης, στα όρια του Δήμου Κεφαλονιάς.
Αργοστόλι, 24.02.2019

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου σας προσκαλεί την την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00 στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη σε ενημερωτική συνάντηση με θέματα:

 1. Στάδια ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 2. Σχολική ετοιμότητα

Ομιλητής: Γεράσιμος Φαμπιάτος, Λογοπεδικός-Ειδικός Παιδαγωγός

 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι την Τρίτη 12-02-2019 το 3ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου καθώς και όλες οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης  Ν.Κεφαλληνίας θα παραμείνουν κλειστές λόγω Επιμορφωτικής Επιστημονικής Ημερίδας.

Πραγματοποίηση Ημερίδας 12-2-2019. Νηπιαγωγεία.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας 12-2-2019. 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων

Εποχική Γρίπη: Εγκύκλιος με οδηγίες από το Υπ. Παιδείας |

ΕΞΕ_-_18448_-_2019_-_Ενημέρωση_σχετικά_με_την_εποχική_γρίπη (1)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *