ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

    Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

    Τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΥΠΑΙΘ και την εκάστοτε σχολική μονάδα  φοίτησης των μαθητών κατ’ εντολή του. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών μαζί σας και ο συντονισμός της διαδικασίας της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

    Κατά τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οι μαθητές/τριες) εισάγουν στην ειδικά παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης συνεργαζόμενου με το ΥΠΑΙΘ παρόχου υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, τα οποία μπορεί να είναι τυχαία- εικονικά, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Συστήνεται να συνδέονται μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) και όχι μέσω εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται μόνο τα συγκεκριμένα προσωπικά τους δεδομένα.

    Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος συλλέγονται μεταδεδομένα, τα οποία παράγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και είναι απαραίτητα για τη διάγνωση των τεχνικών ζητημάτων, που ανακύπτουν και συνακόλουθα την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Τα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: α) τη διεύθυνση IP, β) το αναγνωριστικό “User Agent”, γ) τον τύπο υλικού, δ) τον τύπο και την έκδοση λειτουργικού συστήματος, ε) την έκδοση διακομιστή – πελάτη, στ) τη διεύθυνση Mac (κατά περίπτωση), ζ) την έκδοση εφαρμογής, η) τις υλοποιηθείσες ενέργειες (είσοδος, έξοδος, κοκ), θ) τις πληροφορίες σύσκεψης: i) τίτλος, ii) ημερομηνία και ώρα, iii) συχνότητα, iv) μέση και πραγματική συχνότητα, v) ποιότητα, vi) ποσότητα, vii) δραστηριότητα δικτύου και viii) συνδεσιμότητα.

    Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (αρ. 6 §1 περ. ε ΓΚΠΔ), δηλαδή το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυαστικά με την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 §1 περ. γ ΓΚΠΔ), η οποία προβλέπεται στο αρ. 63 του Ν. 4686/2020. Ειδικά όσον αφορά στα μεταδεδομένα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω για σκοπούς αποκλειστικά ερευνητικούς ή/και στατιστικούς, αφού προηγουμένως ανωνυμοποιηθούν. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ), όπως αυτή τίθεται από τη διάταξη του αρ. 1 πδ 18/2018, δηλαδή η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων-ερευνών στο πλαίσιο της αποστολής του να αναπτύσσει και να αναβαθμίζει συνεχώς την παιδεία.

   Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να λειτουργήσει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης,θα διαγραφούν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα, που είναι ήδη αποθηκευμένα στα συστήματα του ΥΠΑΙΘ λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών/τριών ή γονέων/κηδεμόνων, θα διατηρηθούν όπως ορίζεται στις σχετικές Πολιτικές του ΥΠΑΙΘ. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται διαγράφονται μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2020-2021.

   Εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα πραγματικά στοιχεία των μαθητών/τριών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν), μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών (μόνο όσον αφορά στα μεταδεδομένα) με υποβολή αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά τους, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-2106475628.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορούν οι μαθητές/τριες να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (ΥΠΔ/DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@minedu.gov.gr.

Οδηγίες εγκατάστασης Webex

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΓΟΝΕΙΣ
Για να υλοποιηθεί η Σύγχρονη εξ Αποστάσεως εκπαίδευση χρειάζεται η εφαρμογή Webex Meetings, η οποία είναι μέρος μιας υψηλών προδιαγραφών πλατφόρμας που χρησιμοποιείται για εξ αποστάσεως εργασία, συναντήσεις και εκπαίδευση. Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας προσομοιώνεται μια αίθουσα διδασκαλίας χρησιμοποιώντας μηνύματα, ήχο, διαμοιρασμό οθόνης και διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα μαθήματα χωρίς να χρειάζεται η δημιουργία λογαριασμού Webex.
Προαπαιτούμενα στοιχεία για τη χρήση της εφαρμογής Webex Meetings είναι ένας προσωπικός υπολογιστής με μικρόφωνο, ηχεία και κάμερα ή ένα κινητό smartphone ή tablet και μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ.
  • Για τα κινητά η εφαρμογή υπάρχει στο GooglePlay και στο AppStore
  • Για όσους συνδεθούν με υπολογιστή :
  • Λαμβάνετε από τον/την νηπιαγωγό της τάξης σας ηλεκτρονικό μήνυμα (email, chat) με το σύνδεσμο (link) της ψηφιακής του τάξης. Ο σύνδεσμος-λινκ έχει την παρακάτω μορφή :
  • Όταν έρθει η ώρα για κάποιο μάθημα, πατάμε πάνω στον σύνδεσμο (παραμένει σταθερός για κάθε εκπαιδευτικό) ή τον αντιγράφουμε σε νέα σελίδα. Μόλις πατήσουμε «Enter» μεταφερόμαστε στη σελίδα που βλέπουμε παρακάτω :
 
  • Πατάμε «open the desktop app», όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα (κυκλωμένο με κόκκινο) για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή.
  • Αν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να πατήσουμε download it , για να κατεβάσουμε το αρχείο και να την εγκαταστήσουμε :
  • Το αρχείο που πρέπει να εγκαταστήσουμε εμφανίζεται στο αριστερό κάτω άκρο της οθόνης μας και για να το εγκαταστήσουμε πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο αρχείο (webex.exe)
  • Όταν ξεκινήσει η εγκατάσταση θα εμφανιστεί το παράθυρο προόδου, η μπάρα θα γεμίσει και η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί.
  • Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα περάσετε στο παράθυρο με τα στοιχεία χρήστη. Για τα επόμενα βήματα επισκεφτείτε τη σελίδα του blog μας Οδηγίες χρήσης της Webex πατώντας εδώ.
Τα βήματα περιληπτικά : 

1. Λαμβάνεις από τον/την νηπιαγωγό σου ηλεκτρονικό μήνυμα (email, chat) με το σύνδεσμο (link) της ψηφιακής του τάξης.

2.Πατάς το σύνδεσμο και συνδέεσαι

2.1 Χρήση υπολογιστή: επιλέγεις Open Cisco Webex Meetings ή κατεβάζεις την εφαρμογή (open the desktop app). Εφόσον συνδεθείς μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser), δεν απαιτείται η συμπλήρωση email.

2.2 Χρήση tablet/κινητού: θα σου ζητηθεί́ η εγκατάσταση της εφαρμογής Webex Meetings.

Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω εφαρμογής, ζητείται email το οποίο μπορεί να είναι εικονικό (π.χ. aa@aa.com).