Οδηγίες – ενημερωτικό υλικό της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του Covid-19 για

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς : Checklist για δασκάλους

Οδηγίες για μαθητές- μαθήτριες : Checklist για εφήβους

Οδηγίες για τους γονείς: Checklist για γονείς

COVID 19 πληροφορίες για τα σχολεία