Αλλαγή προγράμματος προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Μαΐου 2012

Λόγω της προκήρυξης εκλογών στις 17 Ιουνίου το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 15 και Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012. Τις  ημέρες αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις και τα μαθήματα μεταφέρονται. Το πρόγραμμα μεταβάλλεται ως εξής:

Τρίτη 19/6/2012
Α΄ τάξη: Ν. Λογοτεχνία (8:30 πμ)
Β΄ τάξη: Άλγεβρα (11:00 πμ)
Γ’ τάξη: Αρχαία Γενικής Παιδείας (8:30 πμ)

Τετάρτη 20/6/2012
Α΄ τάξη: Ξένη Γλώσσα (8:30 πμ)
Β΄ τάξη: Βιολογία (11:00 πμ)
Γ’ τάξη: Κοινωνιολογία (8:30 πμ) – Μαθήματα επιλογών (11:00 πμ)

Πέμπτη 21/6/2012
Β΄ τάξη: Εισαγωγή στο Δίκαιο (8:30 πμ) – Θρησκευτικά (11:00 πμ)
Γ’ τάξη: Λατινικά (θεωρ. κατ.), Α.Ε.Π.Π. (τεχν. κατ.) ενδοσχολική εξέταση (8:30 πμ)

Απόκτηση κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού

Όλοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2012 που θα καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο είτε με τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ (90% και 10%) είτε με τα ΕΠΑΛ Α΄, πρέπει από 8-5-2012 ως 18-5-2012 να προσέλθουν στο Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης ή του μηχανογραφικού δελτίου για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Την ίδια περίοδο όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων προσκομίζουν στο ίδιο Λύκειο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο.

Μετά την ανωτέρω διαδικασία και το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Για το δελτίο τύπου του Υπουργείου πατήστε εδώ

Τι ισχύει για μαθητές που καθυστερούν να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις ή απουσιάζουν δικαιολογημένα

(Η  μνημονευόμενη Υ.Α. ΣΤ5/71/1986 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ.7 παρατίθεται στο τέλος του κειμένου)

Π.Δ. 60/2006 ΑΡΘΡΟ 25 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ Π.Δ.
1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006),
2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008),
3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009),21/2011(ΦΕΚ 2/Α/2011), 41/2011 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2011)

Άρθρο 25 – Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

2. Κατ ’εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:

Περισσότερα