Νομοθετική ρύθμιση για την εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείων σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση

Μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012, οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή των ημερήσιων ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ τα σχολικά έτη 2009-2010 ή 2010-2011, θα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για εισαγωγή με το ποσοστό 10% του αριθμού εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση), εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για : Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ΤΕΦΑΑ.

Όσοι από τους αποφοίτους αυτούς έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 (για το 90% των θέσεων εισακτέων) και τελικά επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση), πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 να προσέλθουν στο Λύκειο που υπέβαλαν  την αρχική Αίτηση-Δήλωση για να την ανακαλέσουν.

Για τις ανακοινώσεις του Υπουργείου πατήστε εδώ.

Ερευνητικές εργασίες Α’ τετραμ. 2011-12

Ολοκληρώθηκαν και δημοσιεύονται οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές της Α΄Λυκείου στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος κατά το Α’ τετράμηνο του σχολ. έτους 2011 – 12:

 • Κέρκυρα: Μια ιστορική περιπλάνηση στην αρχαία πόλη
  Υπεύθυνοι καθηγητές: Σόνια Μούρμουρα – Παύλος Κουσουνής
  Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 21,5 MB)
 • Μεσογειακή Διατροφή και άσκηση προάγουν την υγεία μας
  Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Ζηγούλη
  Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 6,75 MB)
 • Μακριά από τον κόσμο, μα και τόσο κοντά : πτυχές της προσφοράς του ορθόδοξου μοναχικού βίου μέσα από τη μελέτη του κοινοβίου της Ι.Μ. Πλατυτέρας Κερκύρας
  Υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Αγγελόπουλος
  Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 23,1 MB)
 • Ο κορυφαίος Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: μεταξύ Γερμανίας και Σμύρνης
  Υπεύθυνος καθηγητής: Σπυρίδων Κοντοστάνος
  Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 23,2 MB)
 • Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα από το 1864 έως το 1917
  Υπεύθυνες καθηγήτριες: Χαλβατζή Μαριλένα, Παπαβλασοπούλου Χριστίνα
  Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 25,2 MB)
 • Σύγχρονες και παλιές βιοτεχνίες και βιομηχανίες στην Κέρκυρα
  Υπεύθυνη καθηγήτρια: Διαμαντίδου Ελπίδα
  Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 836 KB)


Επίδειξη αποκομμάτων τετραδίων των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων

Φ.253/28934/Β6/2006 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.5
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Φ.253/42440/Β6/19-4-2010
(ΦΕΚ 546/τ.Β/29-4-2010)

5. «Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από το Διευθυντή κάθε Γενικού Λυκείου το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΤΟΥ  Π.Δ. 60/2006 ΤΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΞΗ.

Η νομοθεσία παρέχεται από τον
Σπυρίδωνa Κομιανό

Διευθυντή του σχολείου μας

Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων μαθητών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ.
[Π.Δ. 60/2006 ΑΡΘΡΟ26  ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ Π.Δ. 1) 105/2006 (ΦΕΚ 102 Α/24-5-2006), 2) 36/2008 (ΦΕΚ 61 Α/10-4-2008), 3) 12/2009 (ΦΕΚ 22 Α/13-2-2009)]

1.     Η Επιτροπή του Β.Κ., μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, παραδίδει τα γραπτά των απολυτήριων εξετάσεων στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος μεριμνά για τη φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο σχολικής μονάδας ή άλλου δημόσιου κτηρίου της οικείας Νομαρχίας. Περισσότερα

Τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα από τα σχολεία

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ  ΚΑΙ  ΕΝΤΥΠΑ  ΑΠΟ   ΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ  ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΤΩΝ

[Π.Δ. 104 / 79  ΑΡΘΡΑ 3,4,5,10]

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Α) ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ.

Τα υπό των Γυμνασίων και Λυκείων τηρούμενα επίσημα βιβλία είναι:
1) Πρωτόκολλον, εις το οποίον καταχωρίζονται  άπαντα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,εν οις και οι πάσης φύσεως τίτλοι, ως και τα εμπιστευτικά τοιαύτα. Δια τα τελευταία ταύτα σημειούται εις την στήλην “περιεχόμενον εγγράφου” η ένδειξις Ε.Π. μόνον, ενώ τηρείται ιδιαίτερος  φάκελλος εμπιστευτικών εγγράφων. Περισσότερα