Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς

Την Τρίτη 11 / 9 / 2012 θα γίνει ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο τις 8:45 π.μ. Μετά τον αγιασμό θα χωριστούν οι μαθητές σε τμήματα και θα μοιραστούν βιβλία.