Ερευνητικές εργασίες Β΄ τετραμήνου 2013-14

Ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές του σχολείου μας στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος κατά το Β’ τετράμηνο του σχολ. έτους 2013 – 14:

 Α΄ τάξη

  • Από το ιστορικό Γυμνάσιο Θηλέων Κέρκυρας ρφες βίας στην καθημερινή ζωή
    Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαδάτου Κατερίνα
  • Ανθρώπινα δικαίωματα
    Υπεύθυνη καθηγήτρια: Διαμαντίδου Ελπίδα
    Για το υλικό της εργασίας πατήστε εδώ (αρχείο .zip 7.11 MB)
  • Περισσότερα