8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2012 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) προκηρύσσει τον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας 2012 για μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

O Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad, IBO), έχει σκοπό την επιλογή ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας. Οι τέσσερις (4) μαθητές  Περισσότερα

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

[Ν. 1566/85  ΑΡΘΡΟ  11  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Δ΄]

Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του  σχολείου, το  συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση  των  νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών  εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων  του  συλλόγου  των  διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  για  τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων.
Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του  έργου  των εκπαιδευτικών του σχολείου και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους.
Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερα

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

[Φ.353.1/324//105657/Δ1/2002 Υ.Α. ΑΡΘΡΟ 33]

1. Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες  του και τον βοηθεί στο καθημερινό του έργο Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του  Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό  έργο του σχολείου.

Περισσότερα