Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή της Γ’ τάξης

Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την πραγματοποίηση της 5/θήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη καλούνται να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι 1-2-2012 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12.00 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται:
1.    το συνολικό κόστος της πραγματοποίησης της εκδρομής καθώς και η οικονομική επιβάρυνση κατά μαθητή,
2.    η ονομασία και η διεύθυνση του ξενοδοχείου (το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης),
3.    η κατηγορία του ξενοδοχείου η οποία θα πρέπει να είναι μέχρι τεσσάρων αστέρων,
4.    η ονομασία της Ασφαλιστικής Εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το ξενοδοχείο και ότι παρέχει ασφάλιση για την περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή,
5.    η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένα τα λεωφορεία και η οποία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους επιβαίνοντες σε περίπτωση ατυχήματος.
Περισσότερα

Διακοπές – αργίες Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης

Π.Δ.104/79  ΑΡΘΡΟ 2  ΠΑΡ.1,3,4,5

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και  εξετάσεις  δεν διενεργούνται κατά τας ακολούθους χρονικάς περιόδους του σχολικού έτους, καλουμένας διακοπάς.

ΠΑΡ. 1
α) Διακοπαί Χριστουγέννων, από 24ης Δεκεμβρίου  μέχρι και της 7ης Ιανουαρίου.
β) Διακοπαί Πάσχα, από της Μεγάλης  Δευτέρας μέχρι της Κυριακής του Θωμά.
γ) Θεριναί διακοπαί, από της 1ης Ιουλίου  μέχρι  και της 31ης Αυγούστου επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ.7  του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. ( παράταση διδακτικού έτους )

Περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών (projects)

Στα  πλαίσια της ολοκλήρωσης των ερευνητικών εργασιών (Ρroject) της Α΄ Λυκείου οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

Ημέρα παρουσίασης : Πέμπτη 26-1-2012
Ώρα παρουσίασης : 11.45΄-14.00

Στην παρουσίαση είναι  ευπρόσδεκτοι οι γονείς & κηδεμόνες των μαθητών.

Περισσότερα

Ημερήσιες – πολυήμερες εκδρομές μαθητών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ  –  ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ
[Υ.Α. 129287/Γ2/2001 (ΦΕΚ 2769/τ.Β/2-12-2011)]

Άρθρο 2
Εκπαιδευτικές Εκδρομές

1. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική), ενώ κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές σχετικά με τον τόπο τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών. Τις εκδρομές επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό – μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και επομένως, κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους.

Περισσότερα