Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 Teachers4Europe και στο 3ο Λύκειο….

teachers4europeΤο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «Teachers4Europe: setting a Agora for Democratic Culture» (2018-2022) αποβλέπει στην αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ως όχημα για την προώθηση αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής κουλτούρας της ΕΕ, η οποία συμβάλλει στην αποδοχή της ΕΕ ως μια οντότητα που λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα υπέρ όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ταυτότητας. Οι εκπαιδευτικοί Teachers4Europe (T4E) θα λειτουργήσουν ως κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς, διαδίδοντας τις ευρωπαϊκές αξίες στη σχολική κοινότητα, σε συναδέλφους, σε νέους και την κοινωνία. Επιπλέον, θα προωθήσουν έναν διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση συνεργιών και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω της γνώσης για την Ευρώπη και τις αξίες της, με έμφαση στον τομέα του Δημοκρατικού Πολιτισμού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα T4E στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνοριακού, βιώσιμου και μακροχρόνιου δικτύου εκπαιδευτικών, το οποίο θα προάγει τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των μαθητών και θα υποστηρίζει τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την απόκτηση των σχετικών γνώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαν 8 εκπαιδευτικοί Τ4Ε από τη Δ/νση Β/θμιας Κέρκυρας με ομάδες από τα σχολεία τους με υπεύθυνη Ambassador την κ. Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου, ΣΕΕ ΠΕ06 1ου & 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι Μαρία Ανυφαντή, ΠΕ02, 3ο ΓΕΛ Κέρκυρας,  Χριστόφορος Δερμάτης, ΠΕ03, Γυμνάσιο Φαιάκων, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, ΠΕ06, ΓΕΛ Λευκίμμης, Ηλέκτρα Μπόλη, ΠΕ02, 6ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, Παναγιώτα Τσεντούρου, ΠΕ02, 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας,  Υάκινθος Σουμπλής, ΠΕ11, 2ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, Μαρία Βασιλάκη, ΠΕ07,  4ο &   5ο ΓΕΛ Κέρκυρας και Μαγδαληνή Μάμαλου, ΠΕ04, 4ο ΓΕΛ Κέρκυρας και οι εργασίες των μαθητών/τριών με τη γενική θεματική “A Europe that protects its citizens”έχουν αναρτηθεί στο https://view.genial.ly/60d9eaf0533a900de690fb5f/interactive-image-a-europe-that-protects-its-citizens. Επίσης ήταν πολύ σημαντική η συνεργασία  και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της εκπόνησης των εργασιών με τα ελληνικά σχολεία του Ντύσελντορφ και της Κολονίας και υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Ευαγγελία Σφαέλου, ΠΕ06 και την κ. Ευγενία Τσολοπούλου, ΠΕ07 .

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και έδειξαν την ανάγκη για συμμετοχή και συνεργασία σε τέτοιου είδους προγράμματα σε τοπικό, εθνικό  και ευρωπαϊκό επίπεδο και την συζήτηση και διάλογο για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η πανδημία του Covid-19.

1