Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους γονείς και τους μαθητές της Γ΄τάξης ότι σύντομα πρόκειται να λειτουργήσουν Τμήματα Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχ. έτος 2021-2022, τα οποία περιλαμβάνουν τα κάτωθι εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη-Γνώση.

Για όποιους μαθητές ενδιαφέρονται, υπάρχει διαθέσιμη Υπεύθυνη Δήλωση στο γραφείο της Διεύθυνσης και στην ιστοσελίδα του σχολείου,

https://docs.google.com/document/d/1hnx_ZhIDHYWogS5qvxF_5dJGoNBiAKAF/edit?usp=sharing&ouid=100759024566319009764&rtpof=true&sd=true

την οποία καλούνται να κάνουν λήψη, να τη συμπληρώσουν όσο πιο σύντομα γίνεται και να την παραδώσουν στο σχολείο, ώστε να ξεκινήσει γρήγορα η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου