Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές

Φ.251/160697/Β6/19 – 12  – 2012

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές.
Σχετ.:  Η με αριθμ. Φ.251/154288/Β6/6-12-2012 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ:Β45Χ9-Γ4Φ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.Φ.300/57/158659/Σ.4315/11-12-2012 εγγράφού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προς τη Διεύθυνσή μας, παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των ημερήσιων ΕΠΑΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.

Ημέρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων

Οι καθηγητές του σχολείου θα δέχονται τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωσή τους για το σχολικό έτος 2012 – 2013 από 9:00 μέχρι 12:30 και ημέρες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ιανουάριος 2013

Παρασκευή 11-01-2013
Παρασκευή 18-01-2013
Παρασκευή 25-01-2013

Φεβρουάριος 2013

Δευτέρα 04-02-2013
Δευτέρα 11-02-2013
Δευτέρα 18-02-2013
Δευτέρα 25-02-2013

Μάρτιος 2013

Τρίτη 05-03-2013
Τρίτη 12-03-2013
Τρίτη 19-03-2013
Τρίτη 26-03-2013

Απρίλιος 2013

Τετάρτη 03-04-2013
Τετάρτη 10-04-2013
Τετάρτη 17-04-2013

Τετάρτη 24-04-2013

Μάιος 2013

Πέμπτη 16-05-2012

Εγκύκλιος Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων ΓΕΛ 2013

Φ.251/154284/Β6/6-12-2012.pdf

Εγκύκλιος ενημέρωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά:

Α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Β) με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

Σχετικά με αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Φ.251/154288/Β6/6-12-2012.pdf

Εγκύκλιος σχετικά με αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.