Η σπορά

Μετά τα  πρωτοβρόχια του φθινοπώρου η γη είναι έτοιμη να δεχτεί τους νέους σπόρους

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Η σπορά τα παλιά χρόνια

2.kalier spor 02

Η σπορά σήμερα

 

Ένα φυτό γεννιέται

1 2 3 4 5 6 7