Η όπως Ήλιος

Παρατηρήσαμε ότι το Η του Ήλιου μοιάζει με σκάλα ,έτσι βρίσκοντας λέξεις που αρχίζουν από Η κάναμε μια σκάλα να φτάσουμε στον Ήλιο

ηλιοςσκαλα