Οι ιδέες ……υλοποιούνται.

Η ιδέα  ενός  παιδιού άρεσε, και όλοι έτρεξαν να βοηθήσουν. Σκοπός μας να γίνει το πιο μακρύ  καλώδιο ρεύματος. Τα προβλήματα στήριξης  λύθηκαν με δημιουργικούς τρόπους..jpg 2 4 5 3