Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Μελά μέσα από την καρδιά.

Υλοποιώντας την επιθυμία του Ιδρυτή  του ,το  Ίδρυμα Μελά  βοηθάει τους νηπιαγωγούς στο έργο τους, προμηθεύοντας τα νηπιαγωγεία με βιβλία, εκπαιδευτικά παιχνίδια και παιδαγωγικό υλικό ώστε τα παιδιά να έχουν μία ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία σε αυτή την ηλικία που δημιουργούνται οι βάσεις για την εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους.

Ευχαριστούμε πολύ ,μέσα από την καρδιά μας για το υλικό που έστειλε στο νηπιαγωγείο μας ,για δεύτερη φορά  τα τελευταία πέντε χρόνια.

1 2 3 4 5 1 2