Όλα γύρω μας είναι σχήματα

Κοιτάμε γύρω μας και παρατηρούμε ότι όλα τα πράγματα  έχουν ένα σχήμα ,τα βουνά ,τα δέντρα ,τα σπίτια ,οι σκεπές ,η γη ,ο ήλιος ,τα πάντα.

Αυτό μας βοηθάει  στην ζωγραφική μας πάρα πολύ.

1 2 7 5

4 3 6

Κάναμε μια αντιπροσωπευτική εργασία για κάθε σχήμα και δημιουργήσαμε το βιβλίο των σχημάτων.

4 6 7 8 5 .jpg .jpg