Μέρα -Νύχτα-Καλημέρα -Καληνύχτα

γη γυρ β

Οι δραστηριότητες μας κατά την διάρκεια της ημέρας .

Την νύχτα πρέπει να κοιμηθούμε για να ξεκουραστούμε.

1 2 3 4 5

Όταν πέφτει το σκοτάδι ,που πηγαίνουν όλα και κανείς πια δεν τα βλέπει…

1 2 34 5 67

Κάθε πρωί μια μεγάλη ΚΑΛΗΜΕΡΑ για να ξεκινά όμορφα η μέρα μας.