Προσφορές

Επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Μάλτα 2023)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13.05, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β΄/13-02-2020), η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 10η/25-10-2023 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής-μετακίνησης  της Γ΄ τάξης του σχολείου μας από 27 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2023.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που κατατέθηκαν και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για πέντε (5) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή την προσφορά του

Travel Genius QWRA Palace Resort & SPA 4*

452 € ανά μαθητή

Οι προσφορές έχουν ως εξής:

Genius Travel Μ. Αλεξάνδρου 132, Θεσσαλονίκη QWRA Palace Resort & SPA 4* 452€
HERODOTUS TOURS Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη Golden Tulip Vivaldi 4* 570€
Be Hotel 4* 513€
lkyk Hotel 3* 515€
Topaz Hotel 3* 419€
ZORPIDIS travel Εγνατίας 76, Θεσσαλονίκη QAWRA Palace Resort & SPA 4* 369€
Cavalieri Art Hotel 4* 385€
Τhe Diplomat Hotel  4* 395€
Golden Tulip Vivaldi Hotel 4* 399€
IKYK Hotel- IK Collection 3* 357€
TOPAZ HOTEL 3* 335€

Genius Travel

HERODOTUS Travel

ZORPIDIS travel