Χαρακτηρισμός φοίτησης

2ο Γενικό Λύκειο Δράμας

τηλ: 25210-32668 

email: mail@2lyk-dramas.dra.sch.gr

 

Ενημέρωση για τις αλλαγές που επιφέρει η

Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005)

 

Αγαπητοί γονείς,

            σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) και τίτλο «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» η οποία έχει ισχύ από το σχολικό έτος (2018-19).

            Η παραπάνω Υ.Α. επιφέρει αλλαγές σε θέματα οργάνωσης που αφορούν κυρίως το Σχολείο, αλλά και σε α) θέματα φοίτησης (απουσίες) των μαθητών β) παιδαγωγικών μέτρων και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, γ) της διαγωγής κλπ

 

Α) Φοίτηση (απουσίες)

 

Στα άρθρα 27, 28, 29 καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (θα έχουμε απλώς απουσίες χωρίς διάκριση). Αυτό σημαίνει ότι εσείς ως γονείς και κηδεμόνες δεν θα δικαιολογείτε απουσίες των παιδιών σας..

Για το λόγο αυτό, όπως ορίζει το άρθρο 29, θα ενημερώνεστε με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο (SMS), επιστολή) εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε η απουσία.

       Επισημαίνεται επίσης, ότι επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114)Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη  (Άρθρο 28).