Προσφορές

Επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Βόλος 2023)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12.30, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β΄/13-02-2020), η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 10η/10-11-2022 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της τριήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης-μετακίνησης  της Β΄ τάξης του σχολείου μας από 15 έως 17 Μαρτίου 2023.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που κατατέθηκαν και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για δύο (2) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή την προσφορά του

Kesidis Travel Park Hotel Volos 4*

124 € ανά μαθητή χωρίς τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής στο ξενοδοχείο

Οι προσφορές έχουν ως εξής:

Πρακτορείο Διεύθυνση Ξενοδοχείο Παροχές Τιμή κατ’ άτομο
Herodotus Tours Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη Park Hotel Volos 4* Με ημιδιατροφή 135 €
Kesidis Travel Βίτσι 15, Δράμα Park Hotel Volos 4* Με ημιδιατροφή 124 €
Plakidis Travel Γ. Σταύρου και 19ης Μαΐου, Δράμα Aegli Hotel Volos 4* Με ημιδιατροφή 159 €

HERODOTUS TRAVEL

KESIDIS TRAVEL

PLAKIDIS TRAVEL