Λιμενικό

 Προκαταρκτικές εξετάσεις Ενστόλων 2022-2023

ΕΞΕ – 5404 – 2022 – Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

ΦΕΚ 6507 Β _2021_12_21_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΣΧΟΛΩΝ ΛΣ ΕΛ ΑΚΤ

Στρατιωτικές Σχολές_Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για προκαταρκτικές εξετάσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2023-2024