Ιστορία

Το 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας ιδρύθηκε το 1945 με την επωνυμία «Γυμνάσιο Θηλέων Δράμας». Επειδή δεν υπήρχε διδακτήριο, το σχολείο στεγάστηκε στο διδακτήριο του Γυμνασίου Αρρένων. Συγκεκριμένα στο διδακτήριο του Γυμνασίου Αρρένων λειτουργούσε το πρωί 8-2 το Γυμνάσιο Αρρένων και το απόγευμα 2-7 το Γυμνάσιο Θηλέων. Ορισμένες τάξεις του σχολείου στεγάστηκαν στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το οικείο διδακτήριο και όπου τότε στεγαζόταν το «Προσφυγικό Νοσοκομείο Δράμας». Η μετεγκατάσταση του Νοσοκομείου σε νέο κτίριο το 1958, απελευθέρωσε  το παλαιό οίκημα, η χρήση του οποίου μεταβαίνει από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, με την απόφαση ΝΙΑ 13596/15134/27/12/1958 για μια 15ετία προς χρήση στο Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων. Με βάση το πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής με την ημερομηνία 10/10/1959, παρελήφθησαν από τον Γυμνασιάρχη κ. Ιωάννη Γιαγτζόγλου 5 ισόγεια κτίρια, τα οποία χρησιμοποιούνται στο Νοσοκομείο ως Παθολογική, Χειρουργική κλινική, Νεκροτομείο, Γραφεία Διαχειρίσεως και Θυρωρείου, καθώς και τον αυλόγυρο του Γεν. Νοσοκομείου εκτάσεως 28.800m .  Όπως αναφέρεται:  «τα κτίρια τυγχάνουσι ισόγεια, κατασκευασμένα εκ τειχοποιίας οπτοπλίνθων και ξύλινων κεραμοσκεπών στεγών, μη διαθετόντων ουδενός ενδιαφέροντος είτε από απόψεως κατασκευής είτε από απόψεως χρησιμότητας». Η παράδοση των κτιρίων έγινε από τον Διαχειριστή- Γραμματέα του Νοσοκομείου Δράμας κ. Β. Παπαδόπουλο. Τα παραπάνω κτίσματα κτίστηκαν κατά τους περιόδους 1923 (δύο από αυτά) και 1936 (τα υπόλοιπα) και χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την περίθαλψη προσφύγων και μετά ως κρατικό Νοσοκομείο. Στα κτίρια αυτά εγκαταστάθηκε το Γυμνάσιο Θηλέων στις 10/10 1959, αφού έγινε επισκευή και αναμόρφωση τους. Για τον σκοπό αυτό δόθηκαν 400.000 δρχ., εκ μέρους του Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων και 40.000 δρχ., Εκ μέρους του Νομικού Ταμείου Δράμας.

Με έγγραφο του Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων (αρ. Πρωτ. 43539-8/5/1962) προς το Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας (Δ/νση αποκατάστασης προσφύγων) ζητήθηκε η οριστική παραχώρηση του οικοπέδου, με σκοπό να γίνει ανέγερση νέου διδακτηρίου. Το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας δήλωσε ότι είναι αναρμόδιο γιατί δεν είχε τίτλους κυριότητας. Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο ήταν δημόσιο κτήμα προερχόμενο εξ ‘απαλλοτριώσεως, ένα τμήμα του οποίου 29.000 τ.μ. δόθηκε για ανέγερση του Προσφυγικού Νοσοκομείου. Έτσι έγινε η οριστική μεταβίβαση του οικοπέδου εκτάσεως 22.127 τ.μ. προς το Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων (Οργ. Σχολ. Κτιρίων), για να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου.

Η οριστική παραχώρηση έγινε από το Υπουργείο  Οικονομικών  στον έφορο Δράμας με το έγγραφο Δ/11852/4073/4-1-64.

Το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής υπογράφεται από τον Γυμνασιάρχη κ. Αθανάσιο Σιούρα και τον Οικονομικό έφορο Δράμας Σ. Περπατάρη, με ημερομηνία 30/1/1964.