Προσφορές

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13.05, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β΄/13-02-2020), η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 11η/30-10-2023 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της τετραήμερης Εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών  της Β΄ τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα από 10 έως 13 Νοεμβρίου 2023.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών.

Στη συνέχεια η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια από τις υποβληθείσες προσφορές, ομόφωνα  επέλεξε ως πιο κατάλληλη και συμφέρουσα προσφορά, αυτήν του τουριστικού γραφείου HERODOTUS Travel, Boss Boutique Hotel 4* στην Αθήνα.

Το κόστος της εκδρομής κατ’ άτομο με ημιδιατροφή ανέρχεται στα 180€ ανά μαθητή.

Οι προσφορές έχουν ως εξής:

HERODOTUS Travel Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη Boss/Breeze Boutique Hotel 4* 180€
Athens Zafolia Hotel 4* 195€
KESIDIS TRAVEL Βίτσι 15, Δράμα HOTEL PARNIS 181€
GASSI HOLIDAYS Εγνατίας 103, Θεσσαλονίκη Εκτός επιλογής προσφορών λόγω ημερομηνιών
TSAKIRIDIS travel 19ης Μαΐου 85, Δράμα GOLDEN CITY hotel – athens  3* 155€
HOTEL EVITA ΑΣΤΥ 3* 150€

HERODOTUS Travel

KESIDIS TRAVEL

TSAKIRIDIS Travel

GASSI HOLIDAYS