1ο Ε.Κ. Άμφισσας: Πρόγραμμα eTwinning σχολικού έτους 2021-2022.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας συμμετείχε στο έργο eTwinning με θέμα:

Introduce my historical artifacts Via Web 2.0 Tools.

Το έργο είχε διάρκεια 4 μηνών και συμμετείχαν σχολεία από την Ελλάδα, την Ουκρανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας συμμετείχε με ένα εκπαιδευτικό και το τμήμα Γπ (ειδικότητα Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ του τομέα Πληροφορικής Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας).

Στόχοι του προγράμματος ήταν οι μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα έργο Web 2.0, να φτιάξουν καλλιτεχνικά έργα που σχετίζονται με τεχνολογικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας εργαλεία Τ.Π.Ε., αναπτύσσοντας έτσι τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες μέσα από τη δημιουργία έργων με πνευματικό και πολιτιστικό υπόβαθρο.

Δραστηριότητες που εκτελέστηκαν αφορούσαν στην κατασκευή logo, banner, slogan, infografik, e-slide, comics, book, e-exhibition, κ.ά. με Web 2.0 εργαλεία. Η θεματολογία τους αφορά ζητήματα όπως ο ρατσισμός, ο σχολικός εκφοβισμός, η έμφυλη βία, η υγεία, οι εξαρτήσεις, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα, ο αθλητισμός, κ.ά. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε video editing στα πλαίσια διδακτικής παρέμβασης στα μαθήματα «Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων» και «Ειδικά Θέματα Υλικού και Δικτυακών Υποδομών».

Αποτελέσματα του έργου: Οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν τεχνολογικά αντικείμενα και να τα μετατρέπουν σε καλλιτεχνικά έργα, ενώ απέκτησαν δεξιότητες παρουσίασης εισάγοντας τα τεχνουργήματά τους σε άλλους πολιτισμούς. Τέλος, έμαθαν να αναγνωρίζουν τις ιστορίες άλλων πολιτισμών και να σέβονται την κοινή μας κληρονομιά.