Οργανόγραμμα

Το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας έχει δυο τομείς εργαστηρίων κατεύθυνσης ως εξής:

organogrammaEK1 1

organogrammaEK2


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση