Ύλη

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη μαθημάτων, τις οδηγίες διδασκαλίας, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, σχετικές υπουργικές αποφάσεις κ.ά. σχετικά στοιχεία μπορείτε να επιλέξετε την σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. εδώ. 


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση