Τομείς

Οι τομείς ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. Άμφισσας που λειτουργούν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 είναι οι ακόλουθοι:

-Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

-Διοίκησης και Οικονομίας.

-Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

-Μηχανολογίας.

-Πληροφορικής.

-Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας.


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση