Άρθρα της κατηγορίας 'Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)'

Διαδικασία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε εδώ την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα 22 Νοεμβρίου 2021 clalas99

Δημοσιοποίηση της Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δείτε την σχετική ανάρτηση με την μελέτη στη δημοσίευση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 13 Ιουλίου 2020 clalas99

Τροποποίηση ρυθμίσεων αναφορικά με την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών

Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο […]

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 17 Σεπτεμβρίου 2019 clalas99


MITOS

mitos

Κατηγορίες


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση