ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Εφήβων

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δήμος Δελφών

Δήμος Δωρίδας

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας

Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη Edu-Gate

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Ν. Φωκίδας

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση

Ελληνική Κυβέρνηση

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Άμφισσας

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

eTwinning

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηνωμένα Έθνη-Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ο.Η.Ε.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Συνήγορος του Πολίτη

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Ψηφιακό Σχολείο