Διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα “Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός : Αναγνώριση και αντιμετώπιση”

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής

 » (συνέχεια…)