Ενδοσχολική επιμόρφωση σχολικού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 96 του Ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ 136 Α’/3.8.2021) με θέματα: Ενδοσχολική επιμόρφωση – Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην Ενδοσχολική Επιμόρφωση, με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και εκτός του διδακτικού ωραρίου, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος, με βάση κυρίως τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών:

  1. Δύωρο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:“Πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με τη ψυχολόγο του σχολείου μας, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών και των υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας” με εισηγήτρια τη ψυχολόγο του σχολείου μας κα.Μακόγλου Νίνα στις 10 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 1700-20:00 μ.μ.
  2. Δύωρο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:“Δημιουργία και διαχείριση ιστολογίου του Π.Σ.Δ.” με εισηγήτρια την Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου κα.Μπατζάκη Ευανθία στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00-20:00 μ.μ.
  3. Μονόωρο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:“Γνωριμία με το πληροφοριακό σύστημα myschool- Βασικές λειτουργίες της εφαρμογής” με εισηγήτρια την Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου κα.Μπατζάκη Ευανθία στις 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00-19:00 μ.μ .
  4. Επιμορφωτικό σεμινάριο 3,5  ωρών με θέμα:“Πρώτες βοήθειες – Aπινιδωτές – Τεχνολογία – Διάσωση» σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ανθρωπιστικό Σύλλογο «KIDS SAVE LIVES» στις 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00 -21:30 μ.μ.
  5. Δύωρο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:“Σχέσεις σχολείου – οικογένειας” σε συνεργασία με τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λασιθίου και εισηγήτριες τις κ.Ηλιάδου Μαριάννα, Περάκη Χρυσούλα, Κιόττου Τσαμπίκα (κοινωνικοί λειτουργοί  Π30) στις 1 Απριλίου 2022 και ώρα 17:30-19:30 μ.μ.
  6. Επιμορφωτικό σεμινάριο 2,5  ωρών με θέμα:“Κακοποίηση και παραμέληση παιδιού- Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού” σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Ηρακλείου και  εισηγήτρια τη ψυχολόγο Παπαδάτου Φωτεινή στις 14 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00-19:30 μ.μ
  7. Δύωρο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:“Αξιοποίηση του λογισμικού power point και της εφαρμογής sway για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακής τάξης” σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής του σχολείου μας κ.Δολαψάκη Αναστασία στις 11 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00-19:00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι προαιρετική, ενώ στις συμμετέχουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η Προϊσταμένη
Μπατζάκη Ευανθία