Διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα “Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός : Αναγνώριση και αντιμετώπιση”

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εσπερίδα για εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, με θέμα:
«Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση».
Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021, ώρα 6:00 -8:00 μ.μ.
Εισηγήτρια θα είναι η κ. Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού.
Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης: