«Χίος: Σκίνος -μαστιχόδεντρο- μαστίχα/ Κύπρος: καλλιέργεια Χαρουπιάς»

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά και το Η’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου στα πλαίσια της ενότητας «Χίος: Σκίνος -μαστιχόδεντρο- μαστίχα/ Κύπρος: καλλιέργεια Χαρουπιάς» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου».

Η ψηφιακή μας αφίσα: ¨Γνωρίζω-αγαπώ -προστατεύω το μαστιχόδεντρο και τη χαρουπιά”

 

Στους παρακάτω συνδέσμους είναι οι δράσεις μας για το μαστιχόδεντρο.

Γνωρίζοντας το μαστιχόδεντρο.

                                                                            Εναλλακτικά: https://www.youtube.com/watch?v=LPUoBHDf4F0

Τα παιδιά της Χίου γνωρίζουν τη χαρουπιά της Κύπρου.

Εναλλακτικά:https://www.youtube.com/watch?v=MrTXOEGjo0k

Σχετικά με το έργο

Το θέμα μας θα έχει τις εξής διαστάσεις: Ιδιότητες νερού , λίμνες – θάλασσες – ποτάμια, ο κύκλος του νερού, χρησιμότητα νερού, νερό στην παραδοσιακή κοινωνία, νερό και θρησκεία, νερό στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική, επαγγέλματα του νερού, μύθοι – θρύλοι – παραδόσεις –τραγούδια –χοροί, ορθή διαχείριση νερού, εξοικονόμηση νερού, προβλήματα από τη λειψυδρία και την μόλυνση του νερού, κλιματική αλλαγή, βιολογικός καθαρισμός του νερού.

Στόχοι:

Γνωστικοί στόχοι:

 • να γνωρίσουν το νερό , τη σημασία του για τον άνθρωπο , τη φύση και τα ζώα
 • να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού
 • να γνωρίσουν τη χρησιμότητα του νερού παλαιότερα αλλά σήμερα
 • να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, το λεξιλόγιο τους
 • να εμπλακούν στην διαδικασία αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και εργαλεία

Συναισθηματικοί στόχοι:

 • να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα λειψυδρίας & μόλυνσης νερού,
 • να γνωρίσουν τις επιπτώσεις της έλλειψης νερού και να αποφασίσουν την ορθή διαχείριση του
 • να συνεργάζονται
 • να επικοινωνούν
 • να λειτουργούν ομαδικά αναπτύσσοντας ικανότητες διαχείρισης συναισθημάτων και ενσυναίσθησης

Δεξιότητες:

 • να αναζητούν και να συλλέγουν πληροφορίες
 • να θέτουν ερωτήσεις
 • να προβληματίζονται
 • να εξάγουν συμπεράσματα
 • να πειραματίζονται
 • να εκφράζονται με διάφορους τρόπους

Διαδικασία της εργασίας

Η επιλογή του θέματος προκύπτει από τα ενδιαφέροντα των παιδιών καθώς και μέσα από τον προβληματισμό για την λειψυδρία της Χίου. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, ώστε υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών οι μαθητές μάθουν να συνεργάζονται, να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, αλληλοσεβασμό, αυτοεκτίμηση και ικανότητα ενσυνάισθησης. Επίσης με την ενεργό βιωματική μέθοδο θα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών καθώς και σε όλη την διαδικασία επεξεργασίας του θέματός μας.
Προβλεπόμενη διάρκεια : 5 μήνες
Προβλεπόμενος μήνας έναρξης: Ιανουάριος 2019
Το Γενάρη του 2019 θα ξεκίνησε η επεξεργασία του θέματος και στα τρία σχολεία.
Από Φλεβάρη έως Μάη , θα συνδεόμαστε διαδικτυακά  τα τρία  σχολεία και θα ανταλλάσσουμε υλικό και πληροφορίες. θα υπάρξει live παρακολούθηση πειραμάτων από εκπαιδευτικό Φυσικό, καθώς και ανταλλαγή υλικού και φωτογραφιών από τις κατά τόπους επισκέψεις σε των δύο σχολείων.