Φιλαναγνωσία: Παραμύθι “Ο Ντεσιμπέλ στο νηπιαγωγείο”

Η διαχείριση της έντασης της φωνής είναι μια σημαντική δεξιότητα για τα νήπια. Τα νήπια μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν με τους άλλους. Όμως είναι σημαντικό να μάθουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους με τρόπο που να μην ενοχλεί τους άλλους ή να δημιουργεί προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στα πλαίσια του προγράμματος της φιλαναγνωσίας στο διευρυμένο τμήμα “Με ένα βιβλίο πετώ μέχρι τα αστέρια ” διαβάσαμε το παραμύθι “Ο Ντεσιμπέλ στο νηπιαγωγείο” και στη συνέχεια έγινε διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού με τους εξής στόχους:

α) Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα τέσσερα χρώματα για να ορίσουν την ένταση της φωνής τους.

β) Να καταλάβουν πότε πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε επίπεδο έντασης της φωνής .

γ) Να χρησιμοποιούν την ένταση της φωνής τους με τρόπο ώστε να μην ενοχλεί τους άλλους.

Δραστηριότητες που έγιναν:

 • Ακρόαση του παραμυθιού.
 • Αναδιήγηση του παραμυθιού.
 • Ερωτήσεις κατανόησης ONLINE μέσω της εφαρμογής Word wall.
 • Παιχνίδι ταξινόμησης ONLINE μέσω της εφαρμογής  Wordwall:  “Σε ποιό χρώμα ταιριάζει κάθε ζωάκι;”​
  394653029 736341068305846 6763501959869203601 n 394665538 2712182785625323 6570976911362612272 n 395263399 1975479939494069 2012320793385857254 n
  395449677 6716063398507126 6409690179020126031 n 395474646 1419272015467663 6443942414219928796 n 395577580 707055664814481 1703241688202541854 n
 • Παιχνίδι: ” Κάνε τη φωνή που σου λέει το χρώμα του κύκλου”
  395498736 863531362067891 7930416776356195517 n 395595099 1788208601637155 603719299341539049 n 395609900 339920871715268 9086227306282632146 n 395755709 3630336513866619 1501997031004724683 n
 • Πίνακας αναφοράς: Βάζω στο σωστό χρώμα το ζωάκι και το κέντρο ενδιαφέροντος της τάξης μου.
  395491627 1537245603771776 2518386144191449145 n 395293890 294948950095499 4145774196554213954 n 393965433 665162825759293 5005125340326507312 n 394714819 252731370731704 5826397210673262825 n
 • Φύλλο εργασίας  για εμπέδωση και αξιολόγηση.
  395352978 708428624543081 8008497275615643635 n 395309183 6732948190119316 4125082790637426356 n