ΧΡΗΣΙΜΟ ! Όλες οι εκφράσεις ενθάρρυνσης – παρότρυνσης προς τους μαθητές

Σε ποιον άραγε δεν αρέσει να ακούει έναν καλό λόγο για τη δουλειά του; Ειδικά οι μαθητές μας χαίρονται να δέχονται θετικά σχόλια. Επιδρούν θετικά στην ψυχολογία τους και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων.Το να νιώθουν την εκτίμησ

Πηγή: ΧΡΗΣΙΜΟ ! Όλες οι εκφράσεις ενθάρρυνσης – παρότρυνσης προς τους μαθητές