Ανακοίνωση

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Οι μαθητές/τριες προκειμένου να εισέλθουν στην τάξη καλούνται να κάνουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) και να το δηλώσουν στην edupass θυρίδα.