Ολοκλήρωση Δράσης Πολιτιστικών Θεμάτων «Βρες μια ιστορία…»

Οι ιστορίες μαθητών και μαθητριών που επιλέχθηκαν από τις σχολικές ομάδες οι οποίες
συμμετείχαν στη δράση έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://el.padlet.com/bresmiaistoria/Bookmarks

«Προετοιμάζοντας τα παιδιά για το Νηπιαγωγείο»

Ευχαριστούμε όσες και όσους συμμετείχαν  στην ανοικτή εκδήλωση που διοργανώθηκε για εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα: «Προετοιμάζοντας τα παιδιά για το Νηπιαγωγείο».

Για όποιον/α  επιθυμεί να  παρακολουθήσει την εκδήλωση, βρίσκεται αναρτημένη στο youtube:  https://youtu.be/nnPCPIEFpnc

 

«Είμαστε ομάδα και δεν το ξεχνάμε»

Κοινή θεματική δράση Δημιουργίας Αφίσας

Συντονισμός δράσης: Φυλλιώ Νικολούδη, Μαρία Σαλαγιάννη

Δημιουργία Αφίσας με θέμα «Είμαστε ομάδα και δεν το ξεχνάμε» Pdf

Δείτε το bookcreator

Συνέχεια

Πρόσκληση σε ανοιχτή εκδήλωση για εκπαιδευτικούς & γονείς

Προετοιμάζοντας τα παιδιά για το Νηπιαγωγείο

Η  τηλεδιάσκεψη απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων της Δ΄ Διεύθυνσης και μέσω αυτών, σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες, που έχουν εγγράψει τα παιδιά τους για το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021) στα Νηπιαγωγεία της Δ’ Διεύθυνσης (ανεξαρτήτως του σχολείου όπου θα φοιτήσουν τα παιδιά τους), αλλά και όσων τα παιδιά φοιτούν ως προνήπια κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020)  στα Νηπιαγωγεία μας.

Συνέχεια