Έντυπα για οικογένειες και γονείς/ενήλικες που φροντίζουν παιδιά

ΕπαναΣυνδεόμαστε στο σπίτι: Οι δικές μας ιστορίες.

Δραστηριότητες ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια  για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών  σε περιόδους που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω έκτακτων συνθηκών. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

«Μαζί στο σπίτι μας».

Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης των παιδιών. Για γονείς και ενήλικες που φροντίζουν παιδιά (2020). Αθήνα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

Κούκλες από… σπίτι

Κούκλες από … σπίτι
Μία δράση πρόληψης για τα σχολεία της ΔΠΕ Δ ́ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας Υπό την Επιστημονική Εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας.

Συναισθάνομαι–Συνδέομαι–Ονειρεύομαι Δημιουργώ- Μοιράζομαι

Κούκλες από… σπίτι

«Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από … το παράθυρο».

Ας ξεκινήσουμε βήμα-βήμα:

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4