Επικαιροποιημένες οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ (11 Νοεμβρίου 2020)Λήψη αρχείου

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες (επικαιροποίηση 18/9/2020)Λήψη αρχείου

Οδηγίες ΕΟΔΥ

Οδηγίες ΕΟΔΥ για τα νηπιαγωγείαΛήψη αρχείου