Ολοκλήρωση Δράσης Πολιτιστικών Θεμάτων «Βρες μια ιστορία…»

Οι ιστορίες μαθητών και μαθητριών που επιλέχθηκαν από τις σχολικές ομάδες οι οποίες
συμμετείχαν στη δράση έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://el.padlet.com/bresmiaistoria/Bookmarks