2 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

2ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Δ' Αθήνας

Aρχική Σελίδα

Διαδικασία αίτησης αξιολόγησης

Η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου την αίτηση την υποβάλλει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, για την οποία καταθέτει αντίγραφο. Επιπλέον απαιτείται και προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω του Gov.gr, του ετέρου γονέα, κατόχου γονικής μέριμνας, οπού θα αναφέρεται ρητώς η συναίνεση του για την αίτηση και αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας. Όμοια και στις περιπτώσεις συνεπιμέλειας.

Εντυπο αίτησης αξιολόγησης pdf

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της αίτησης:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr από τον γονέα όπου δηλώνει ότι «είμαι ο γονέας του/της μαθητή/τριας……..και τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι γνήσια και σαφή».
 2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 3. Αντίγραφο Ιατρικών/Ιατροπαιδαγωγικών Γνωματεύσεων/Παιδοψυχιατρικής Εκτίμησης ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ για αίτημα Παράλληλης Στήριξης – ΕΒΠ        
 4. Αντίγραφο προηγούμενης Γνωμάτευσης (εφόσον υπάρχει)
 5. Αντίγραφο δείγματος γραπτού λόγου μαθητή/τριας
 6. Αντίγραφο βαθμολογίας
 7. Θεραπευτική – Συμβουλευτική παρέμβαση (Αντίγραφα εκθέσεων θεραπευτών, εφόσον υπάρχουν)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ/ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω Gov.gr του έτερου γονέα (κατόχου γονικής μέριμνας), όπου θα αναφέρεται ρητώς η συναίνεση του για την αίτηση & αξιολόγηση του/της μαθητή/μαθήτριας
 2. Αντίγραφο Διαζευκτηρίου και Επιμέλειας τέκνων (εφόσον υφίσταται διαζύγιο/διάσταση)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ δύνανται να γνωματεύσουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α΄ τάξη Λυκείου και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (Ν.4823/2021, αρθρ.53 & 3)

Για την αξιολόγηση αναγκαία είναι :

Περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης  σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της τάξης, τον  ψυχολόγο του σχολείου και τα μέλη της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  (αν υπάρχουν) . Αφορά ΜΟΝΟ τα σχολεία

 

Πρότυπα παιδαγωγικών εκθέσεων

 

Κατάλογος Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων

  

  Από τη σχολική χρονιά 2023-2024 αιτήματα θα λαμβάνονται μόνο 

δια-ζώσης στο χώρο του 2ου ΚΕΔΑΣΥ στο ΕΠΑΛ Αλίμου τις ακόλουθες ημέρες

  Δευτέρα 9:00π.μ.-12:00μ.μ. και

  Τετάρτη 12:00μ.μ.-15:00μ.μ.,

  με ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των  νέων αιτημάτων την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου.

 

Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

είναι η υποστήριξη των μαθητών  και  των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

 • 3699/2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • 4823/2021 Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.    Άρθρ. : 11, 53, 54

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Tα  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ  δύνανται να γνωματεύσουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. (N.4823/2021,αρθρ. 53 &3)

 

Το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

 • Αξιολογεί και υποστηρίζει μαθητές-τριες των σχολικών μονάδων των Δήμων Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού και Γλυφάδας

 

 • Ωράριο Επικοινωνίας με το κοινό: 210-9955036, 210-9967064  κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και ώρες: 9.00 – 14.00

 

 

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων