• Το  2 ΚΕΣΥ Δ Αθήνας λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης(Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

 

  • Αξιολογεί και υποστηρίζει μαθητές-τριες των σχολικών μονάδων των Δήμων Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού και Γλυφάδας

 

  • Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης: 2109955036  κάθε Δεύτερα,Τρίτη,Τετάρτη και ώρες: 09.00 – 13.30 π.μ.