Παράταση εγγραφών έως 31/3

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.6/ 31623/Δ1/19-3-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω του κορωνοϊού – covid 19, οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22,
παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.