Πρόγραμμα: «Ψηφιακή Μέριμνα»Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 

 

 

Πρόσκληση σε ανοιχτή εκδήλωση για εκπαιδευτικούς & γονείς

Προετοιμάζοντας τα παιδιά για το Νηπιαγωγείο

Η  τηλεδιάσκεψη απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς των Δημόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων της Δ΄ Διεύθυνσης και μέσω αυτών, σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες, που έχουν εγγράψει τα παιδιά τους για το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021) στα Νηπιαγωγεία της Δ’ Διεύθυνσης (ανεξαρτήτως του σχολείου όπου θα φοιτήσουν τα παιδιά τους), αλλά και όσων τα παιδιά φοιτούν ως προνήπια κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020)  στα Νηπιαγωγεία μας.

Συνέχεια