«Προετοιμάζοντας τα παιδιά για το Νηπιαγωγείο»

Ευχαριστούμε όσες και όσους συμμετείχαν  στην ανοικτή εκδήλωση που διοργανώθηκε για εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα: «Προετοιμάζοντας τα παιδιά για το Νηπιαγωγείο».

Για όποιον/α  επιθυμεί να  παρακολουθήσει την εκδήλωση, βρίσκεται αναρτημένη στο youtube:  https://youtu.be/nnPCPIEFpnc

 

«Είμαστε ομάδα και δεν το ξεχνάμε»

Κοινή θεματική δράση Δημιουργίας Αφίσας

Συντονισμός δράσης: Φυλλιώ Νικολούδη, Μαρία Σαλαγιάννη

Δημιουργία Αφίσας με θέμα «Είμαστε ομάδα και δεν το ξεχνάμε» Pdf

Δείτε το bookcreator

Συνέχεια