Εγγραφές Π.Ε. (νηπιαγωγεία – δημοτικά) σχολικού έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σήμερα (ΦΕΚ 90/Α΄/1-5-2020) προβλέπεται ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν “από τις 15 ως τις 30 Μαΐου”.
Αναμένονται διευκρινιστικές εγκύκλιοι για τον τρόπο εγγραφής.

Έντυπα για οικογένειες και γονείς/ενήλικες που φροντίζουν παιδιά

ΕπαναΣυνδεόμαστε στο σπίτι: Οι δικές μας ιστορίες.

Δραστηριότητες ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια  για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών  σε περιόδους που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω έκτακτων συνθηκών. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

«Μαζί στο σπίτι μας».

Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης των παιδιών. Για γονείς και ενήλικες που φροντίζουν παιδιά (2020). Αθήνα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.