Ο Γίγαντας και ο Νάνος

Παρακολουθήσαμε την ιστορία “Ο Γίγαντας και ο Νάνος”

βρήκαμε την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία στο χάρτη της Ευρώπης

εικόνα Viber 2023 10 24 12 21 55 108 εικόνα Viber 2023 10 24 12 21 55 365

και ζωγραφίσαμε ό,τι μας έκανε εντύπωση…

εικόνα Viber 2023 10 24 12 22 08 211 εικόνα Viber 2023 10 24 12 22 08 563 εικόνα Viber 2023 10 24 12 22 08 963