Το νηπιαγωγείο μας

Στο νηπιαγωγείο μας το σχολικό έτος 2020-2021 λειτουργεί ένα πρωινό – υποχρεωτικό και ένα απογευματινό -προαιρετικό τμήμα

Ωράριο λειτουργίας: πρωινό 8.15-13.00 μ.μ.

απογευματινό: 13.00-16.00 μ.μ.

Πρωινό υποχρεωτικό τμήμα: υπεύθυνη νηπιαγωγός Θεοχάρη Μαρία (προϊσταμένη)

Απογευματινό -προαιρετικό τμήμα: υπεύθυνη νηπιαγωγός Γιαχουντή Δήμητρα