Το νηπιαγωγείο μας

Στο νηπιαγωγείο μας το σχολικό έτος 2023-2024 λειτουργεί ένα πρωινό – υποχρεωτικό και ένα απογευματινό -προαιρετικό τμήμα

Ωράριο λειτουργίας: πρωινό υποχρεωτικό τμήμα 8.15-13.00 μ.μ.

απογευματινό προαιρετικό τμήμα: 13.00-16.00 μ.μ.

Πρωινό υποχρεωτικό τμήμα: υπεύθυνη νηπιαγωγός Θεοχάρη Μαρία

Απογευματινό -προαιρετικό τμήμα: υπεύθυνη νηπιαγωγός Πετροπούλου Μαρία

Εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας: Γεωργακοπούλου Αικατερίνη Μαρία