Το όραμά μας

Στο σχολείο μας επιδιώκουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τη συνολικότερη παιδεία τους βαδίζουμε στα χνάρια των αρχών και  στόχων της παιδαγωγικής επιστήμης καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Για μας επιτυχής εκπαίδευση είναι αυτή που δίνει χαρά, αλλά συνάμα καταφέρνει να καλλιεργήσει στους/στις μαθητές/ήτριες δεξιότητες, αντιλήψεις, αξίες και στάσεις που είναι απαραίτητες για να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές σημερινές και μελλοντικές συνθήκες ζωής και εργασίας.
Αντίστοιχα επιτυχής παιδεία είναι το αποτέλεσμα της βελτίωσης της προσωπικότητας και των αρετών του μαθητή και εν γένει του ανθρώπου, έτσι ώστε να γίνεται ο ίδιος καλύτερος για τον εαυτό του, αλλά ταυτόχρονα χρήσιμος στη σχολική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία όπου ανήκει.

 

Εκπαίδευση Παιδεία