Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Το Ατομικό Δελτίο Υγειάς Μαθητή (ΑΔΥΜ) είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για όσους/ες/τις μαθητές/ήτριες που εγγράφονται στην Πρώτη (Α) τάξη και για όσους/ες φοιτούν στην Τετάρτη (Δ) τάξη)

Συνοδεύεται από το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (ΦΙΕ) το οποίο μένει στην κατοχή του ιατρού ή του γονέα/κηδεμόνα.

Για να δείτε και να κατεβάσετε το ΑΔΥΜ (σε μορφή Ms Word, για επεξεργασία) πατήστε εδώ

Για να δείτε και να κατεβάσετε το ΦΙΕ (σε μορφή Ms Word, για επεξεργασία) πατήστε εδώ